Apakah Lafal “Mabruk” untuk Mendoakan Keberkahan Itu Salah?


benarkah ucapan mabruk

Fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya ucapan selamat dengan lafal “mabruuk“, padahal kata “mabruuk” itu diambil dari kata “buruuk” (bentuk masdar dari kata baraka yang artinya menderum), seperti bila kita katakan “baraka al jamalu” (Unta menderum). Sedangkan itu bukan seperti makna  kata “mubaarak” yang diambil dari kata “barakah” (berkah)?

Jawaban:

Kata “mabruuk” termasuk lafal yang baik karena mengandung doa keberkahan.

Bila dikatakan “haadza mubaarak” maka kata mubaarak ini berasal dari fi’il ruba’i: baaraka (بارك) (yang artinya memberkati atau memberi selamat)

Adapun bila dikatakan “haadza mabruuk” maka akar katanya adalah dari fi’il: baraka (برك) (yang artinya menderum). Akan tetapi, orang yang mengucapkan kata “mabruuk” , yang dimaksudkan adalah kata “al barakah” (berkah) yang maksudnya mengucapkan “Semoga dilimpahi berkah” ditinjau dari bahasa yang sudah dipahami oleh khalayak umum.

Di sisi lain, saya tidak yakin bahwa menurut kaedah sharaf (kaedah dalam ilmu bahasa Arab), kata “mabruuk” adalah musytaq (turunan kata) dari kata “baraka” (menderum), karena kata “baraka” merupakan bentuk fi’il lazim (kata kerja intransitif) yang tidak memerlukan objek, kecuali bila kata “baraka” dijadikan menjadi bentuk muta’addi (dijadikan menjadi kata kerja transitif) dengan menambahkan huruf jar.

Oleh karena itu, dikatakan “barakat an naaqatu (بركت الناقة)” (Unta betina telah menderum), maka unta betina tersebut  disebut “baarikah“, bukan “mabruukah“.

Dikatakan juga “barraka naaqatahu” (Lelaki tersebut membuat unta betinanya menderum), maka dalam kalimat itu, unta betina berkedudukan sebagai objek yang dibuat menderum; dia disebut “mubarrokah“, bukan “mabruukah“.

Shighah maf’ul (bentuk objek) dari fi’il lazim (kata kerja intransitif) “baraka” (menderum) itu tidak ada, kecuali bila kata tersebut kita jadikan bentuk muta’addi (kata kerja transitif) dengan huruf jar.

Sementara kata “mabruk” tidak ditambahi huruf jar di awalnya, sebagaimana yang digunakan masyarakat secara umum. Manakala unsur musytaq (unsur penurunan kata) itu telah ada, yaitu huruf ba’-ro’-kaf maka saya berpendapat: tidak terlarang bila seseorang mengucapkan “mabruuk” dengan arti “mubaarok” (Semoga dilimpahi berkah).

mabruk atau mubarak

***

Sumber: Fatawa Islamiyyah, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.
Dikutip dari: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=155729
Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah WanitaSalihah.Com
Artikel WanitaSalihah.Com

**

Catatan Redaksi WanitaSalihah.Com:

  1. Menurut Syekh Utsaimin, tidak mengapa bila kita mengucapkan “mabruuk” sebagai bentuk ucapan memohon keberkahan. Meski berdasarkan kaidah sharaf, lebih tepat bila gunakan lafal “mubaarok“.
  2. Lafal “mabruuk” bukan bentuk maf’ul (objek) untuk fi’il (kata kerja)”baroka” (menderum) sehingga tidak tepat bila ada yang berpendapat bahwa “mabruuk” artinya “unta yang dibuat menderum”.

Wallahu a’lam.

السؤال:

ما حكم القول عند التهنئة ” مبروك ” مع ما يقال إنها مأخوذة من البروك كأن تقول برك الجمل وليست بمعنى مبارك الذي هو من البركة ؟

الجواب:

اللفظة صالحة بأن تكون من البركة لأنه يقال هذا مبارك من الفعل الرباعي بارك ويقول هذا مبروك من برك ولكن العامة لا يريدون به إلا البركة وهو بمعنى مبارك في اللغة العرفية .

ولا أظنه من حيث القواعد الصرفية يصح أن المشتق من برك مبروك لأن برك فعل لازم والفعل اللازم لا يصاغ منه اسم المفعول إلا معدى بحرف الجر ، ولهذا يقال بركت الناقة فهي باركة ولا يقال مبروكة ، ويقال برك ناقته فهي مبركة لا مبروكة فصيغة مفعول من برك اللازم لا تصح من حيث اللغة إلا معداة بحرف جر.

وهي تستعمل بغير حرف الجر ، كما هو معروف عند العامة ، وإذا كانت مادة الاشتقاق موجودة وهي ( الباء والراء والكاف ) التي هي أصل حروف البركة فلا أرى مانعاً أن يقول القائل مبروك بمعنى مبارك .

فتاوى اسلامية/الشيخ بن عثيمين رحمه الله

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=155729

 

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.