Daftar Pembahasan Buku Saku ‘Panduan Praktis Wanita Haid’


Hikmah, Pengertian, Ciri-Ciri, dan Batasan Masa Haid

 • Hikmah Haid
 • Pengertian Haid
 • Ciri-Ciri Darah Haid
 • Perbedaan Darah Haid dengan Darah Istihadhah?
 • Batasan Masa Haid

Amalan-Amalan Wanita Haid

 • Amalan yang Haram Dilakukan Wanita Haid dengan Kesepakatan Ulama
 1. Shalat
 2. Puasa
 3. Jima’
 4. Thawaf
 5. Talak
  Bagaimana jika talak dijatuhkan pada masa haid?
 • Amalah yang Boleh Dilakukan Wanita Haid
 1. Membaca Al Qur’an
 2. Dzikir dan Doa
 3. Mendatangi majelis Ilmu yang diadakan di tempat selain masjid.
 4. Sujud Tilawah
 5. Bercengkrama dengan suami selain jima’.
 6. Memotong kuku dan rambut
 • Amalan Wanita Haid yang Diperselisihkan Ulama
 1. Menyentuh mushaf
 2. Tinggal di masjid

Tanda Suci Haid

 • Cara Menentukan Haid Telah Berhenti
 • Tanda suci mana yang harus dipakai?
 • Tanda suci wanita tergantung kebiasaannya
 • Bagaimana tanda berhenti dari nifas?

Flek Coklat

 • Flek Coklat atau Kekuningan di Masa Haid

Mandi Haid

 • Mandi Haid
 • Hukum mandi haid
 • Syarat sah mandi
 • Adakah lafal untuk niat mandi?
 • Adakah dzikir dan doa yang disyaritkan ketika mandi?
 • Rukun mandi haid
 • Tata cara mandi haid

Permasalahan-Permasalahan Seputar Haid

 • Jika keluar darah haid sebelum Ashar namun belum menunaikan shalat Dzuhur. Haruskah mengganti shalat Dzuhur ketika suci?
 • Jika suci haid sebelum Asar dan setelah selesai mandi waktu Dzuhur telah habis dan masuk waktu Asar. Apakah dia wajib menunaikan shalat Dzuhur?
 • Di hari-hari terkahir siklus haid, seorang wanta tidak melihat darah. Sementara cairan putih jugabelum keluar. Haruskah wanita tersebut berpuasa dihari itu (jika bertepatan bulan Ramadhan)?
 • Jika seorang wanita melihat darah namun ia tidak yakin darah haid atau bukan, apakah puasanya di hari tersebut sah?
 • Jika wanita telah suci haid kemudian mandinya setelah terbit fajar lalu ia shalat dan berpuasa di hari itu. Apakah ia wajib mengganti puasanya ataukah tidak?
 • Wanita telah suci dari haid di siang hari bulan Ramadhan.Apakah setelah suci dia harus ikut menahan diri tidak makan dan minum?
 • Berdosakah bila wanita salah dalam menentukan waktu suci dari haid?
 • Bolehkah mengkonsumsi obat-obatan pencegah haid agar bisa berpuasa bersama-samaumumnya kaum muslimin?
 • Selama masa haidseorang wanita mendapati darah keluar sehari dan hari berikutnya darah berhenti, hari selanjutnya keluar darah lagi dst. Apa yang harus diperbuat wanita tersebut?
 • Sebagian wanita mengalami haid kemudian terkadang darah tersebut berhenti keluar hingga dua atau tiga hari setelah itu keluar lagi. Bagaimana hukum shalat, puasa bagi wanita tersebut?
 • Seorang wanita telah baligh berkewajiban menjalankan puasa Ramdhan dan sejak saat itu ia tidak mengganti puasa Ramadhan yang ditinggalkan karena haid. Lagipula ia juga tidak tahu berapa hari yang telah ia tinggalkan. Apa yang harus dia lakukan?
 • Jika seorang wanita melihat tanda suci namun belum mandi haid, bolehkah berhubungan badan dengan suaminya?
 • Jika keluar tanda suci ketika safar, atau berada di tempat umum seperti di pasar, atau pusat perbelanjaan lain yang tidak memungkinkan mandi haid. Bagaimanakah solusinya?
 • Jika wanita sakit bagaimanakah cara mandi haid?
 • Wanita yang telah mandi haid secara sah apakah diwajibkan berwudhu lagi untuk menghilangkan hadas kecil?
 • Seorang wanita sedang junub kemudian mengalami haid bolehkah menunda mandi hingga selesai haid?
 • Bolehkah seorang istri mandi bersama-sama suaminya?
 • Haruskah mandi haid menggunakan sabun dan shampo?

***

WanitaSalihah.Com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.