Posts Tagged: Definisi tawakal

Apa Arti Tawakkal?

Apa Arti Tawakkal?

Para ulama mendefinisikan bahwa tawakkal adalah benar-benar bersandar kepada Allah dalam hal pemberian manfaat dan menolak keburukan disertai rasa percaya penuh kepada Allah ta’ala dan menjalankan sebab yang dibenarkan syari’at. Benar benar bersandar maksudnya bersandar kepada Allah secara murni, dimana Anda tidak meminta kecuali kepada Allah, tidak memohon pertolongan kecuali kepada Allah, tidak berharap kecuali