Posts Tagged: hamzah

Kisah tentang Wahsyi, Pembunuh Hamzah Paman Rasulullah dan Musailamah Al-Kadzdzab

Kisah tentang Wahsyi, Pembunuh Hamzah Paman Rasulullah dan Musailamah Al-Kadzdzab

Semasa jahiliyahnya, Wahsyi–budak berkulit hitam yang merupakan penombak ulung–berhasil menombak Hamzah, paman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang memiliki julukan Asadullah (singa Allah). Namun ketika ia telah berislam, ia membunuh Musailamah Al-Kadzdzab sang Nabi palsu. Barangkali, perkataan yang paling cocok menggambarkan beliau adalah perkataan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang berbunyi, “Yang terbaik di antara