Posts Tagged: kisah asal mula perayaan maulid

Napoleon Bonaparte dan Maulid Nabi

Napoleon Bonaparte dan Maulid Nabi

Ahli sejarah terkenal,  Al Jabartiy rahimahullah dalam kitabnya “Taarikhu’Ajaaibil Aatsar Fit Taraajimi Wal Akhbaari (2/201) dan dalam kitab beliau yang lain “Madzharut Taqdiis Bi Zawali Daulatil Faransiis” hal.47. Beliau mengisahkan, “Tatkala Napoleon Bonaparte menduduki Mesir, jumlah pengikut faham sufiyah dan orang yang suka merayakan maulid mengalami penyusutan, kegiatan-kegiatan mereka lesu. Pada tahun1798 M, Napoleon bertanya