Posts Tagged: imam ibnu katsir

Ibnu Katsir, Ulama yang Jadi Teladan

Ibnu Katsir, Ulama yang Jadi Teladan

Nama lengkap beliau adalah Abul Fida’ Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qursyi Al-Bashrawi Ad-Damsyiqi. Beliau adalah seorang ahli tafsir, sejarawan, sekaligus seorang ahli fikih yang hidup pada abad delapan Hiriyah. Lahir pada tahun 770 H di sebuah perkampungan di Syam, beliau pindah ke Damaskus pada tahun 706 H. Beliau tumbuh besar di Damasakus. Di