Posts Tagged: Aurat wanita

Batasan Aurat Wanita yang Boleh Dilihat Laki-laki Pelamar

Batasan Aurat Wanita yang Boleh Dilihat Laki-laki Pelamar

Fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih Al Munajjid hafidzahullah Para ulama pakar fiikih berbeda pendapat tentang batasan aurat wanita yang boleh dilihat laki-laki yang ingin melamarnya. Diantara pendapat tersebut: 1. Mayoritas ulama Hanafiyyah,  Malikiyyah dan Syafi’iyyah berpendapat aurat yang boleh dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan. Sementara Hanafiyah menambahkan dua telapak kaki. 2. Ulama Hanabilah berpendapat

Apa Saja Aurat yang Boleh Ditampakkan oleh Wanita di Hadapan Mahramnya?

Apa Saja Aurat yang Boleh Ditampakkan oleh Wanita di Hadapan Mahramnya?

Pertanyaan: Apa saja aurat yang boleh ditampakkan oleh wanita di hadapan mahramnya? Jawaban: – Lengan – Betis. – Lutut. – Kepala. – Wajah. Lima anggota tubuh ini boleh ditampakkan dihadapan mahram. Namun, bukan berarti seorang wanita dengan sengaja memakai baju sebatas lutut atau berlengan pendek. Tidak demikian. Seorang wanita tetap diwajibkan mengenakan pakaian yang menutupi

Hukum Memakai Pakaian Ketat dan Transparan di Hadapan Suami

Hukum Memakai Pakaian Ketat dan Transparan di Hadapan Suami

Fatwa Syaikh Shalih Al Munajjid hafidzahullah Pertanyaan: Apa hukumnya bila istri memakai baju transparan dan ketat (semisal: lingerie -pen) di depan suaminya dan sebaliknya suami memakai baju ketat didepan istrinya? Jawab: Alhamdulillah, Pertama, Pada dasarnya, dianjurkan bagi wanita untuk berhias di depan suaminya, begitu pula suami dianjurkan berhias untuk istrinya, baik dengan pakaian,wewangian dan yang