Posts Tagged: Syiah

7 Dalil Nikah Mut’ah yang Diusung Pemujanya

7 Dalil Nikah Mut’ah yang Diusung Pemujanya

Orang-orang yang berusaha meracuni ummat Islam dengan mut’ah, mereka membawa beberapa syubhat (kerancuan) untuk menjadi tameng dalam mempertahankan tindakan keji mereka, tetapi tameng itu terlalu rapuh. Seandinya bukan karena hal ini sudah mengotori pikiran sebagian kaum muda umat Islam maka kita tidak susah payah membantahnya. Syubhat tersebut adalah: 1. Nikah mut’ah dibolehkan dalam Al-Qur’an Mereka

Nikah Mut’ah yang Dihalalkan di Awal Masa Islam

Nikah Mut’ah yang Dihalalkan di Awal Masa Islam

Apa itu mut’ah? Mut’ah berasal dari kata tamattu’ yang berarti bersenang-senang atau menikmati. (Mu’jamul Wasith, 2:852) Adapun secara istilah mut’ah berarti seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan memberikan sejumlah harta tertentu dalam waktu tertentu. Pernikahan ini akan berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan tanpa talak serta tanpa kewajiban memberi nafkah maupun tempat tinggal

Renungan Untuk Syiah di Hari Asyura, Mengapa Tidak Menangisi Ali Radhiyallahu’anhu?

Renungan Untuk Syiah di Hari Asyura, Mengapa Tidak Menangisi Ali Radhiyallahu’anhu?

Ibnu Katsir rahimahullah berkata, فكل مسلم يبنغي له أن يحزنه قَتْله أي الحسين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَإِنَّهُ مِنْ سَادَاتِ الْمُسْلِمِينَ، وَعُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَابْنُ بِنْت رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي هِيَ أَفْضَلُ بناته، وقد كان عابداً وشجاعاً وسخياً، Setiap muslim, sepantasnya bersedih dengan terbunuhnya Al Husain radhiyallahu’anhu. Beliau termasuk penguasa kaum muslimin,ulamanya para sahabat,


Kebencian Syiah, Hobinya Selalu Menyelisihi Ahlus Sunnah

Kebencian Syiah, Hobinya Selalu Menyelisihi Ahlus Sunnah

Diantara keyakinan kaum Syi’ah adalah selalu menyelisihi Ahlus Sunnah. Mereka menjulukinya al-Amah (orang awam), kebalikannya dari al-Khashshah (orang khusus) sebagai penisbatan ajaran sendiri. Mereka mengklaim bahwa Imam Ja’far ash-Shadiq memerintahakan untuk mengambil riwayat atau pendapat yang menyelisihi Ahlus Sunnah. Hal ini sebagaimana dikemukakan secara tegas oleh Muhsin al-Amin: ”Al-Khashshah adalah julukan yang dinyatakan para pengikut

Apa Kata Ahlul Bait Tentang Abu Bakar dan Umar

Apa Kata Ahlul Bait Tentang Abu Bakar dan Umar

*Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang bergelar Al Baaqir Beliau berkata, ”Telah ijma’ anak cucu Fatimah untuk mengatakan tentang Abu Bakar dan Umar dengan sebaik-baik (sebagus-bagus) perkataan.” (Dibawakan oleh Adz Dzahabi di kitabnya Siyar A’laamin Nubalaa’ 4/406) Beliaupun pernah berkata, ”Sesungguhnya kaum (syi’ah) di Irak mengatakan bahwa mereka mencintai kami

Kupas Tuntas Kronologi Pembunuhan Husain radhiyallahu ‘anhu

Kupas Tuntas Kronologi Pembunuhan Husain radhiyallahu ‘anhu

1. Pembaiatan Yazid dan penolakan al-Husain radhiyallahu ‘anhu untuk membai’atnya serta keluarnya al-Husain dari Makkah menuju Kufah. Yazid di bai’at menjadi khalifah pada tahun 60 H. Umurnya ketika itu 34 tahun. Namun al-Husain dan ‘Abdullah bin az-Zubair radhiyallahu ‘anhuma belum membai’atnya, padahal keduanya berada di Madinah. Ketika keduanya diminta membai’at Yazid, Abdullah bin az-Zubair berkata


Istri Istri Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam Adalah Ibu Kaum Muslimin

Istri Istri Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam Adalah Ibu Kaum Muslimin

Istri-istri rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah ibu bagi kaum mukminin dan bukan bagi orang kafir. Oleh karenanya jika seseorang mengku Islam, tidak layak baginya untuk mencela dan melaknat ibu mereka sendiri. Bahkan kita harus menghormati dan memuliakannya. Allah ta’ala telah berfirman: “Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan

Jika Kami Durhaka kepada Allah, Bencilah Kami!

Jika Kami Durhaka kepada Allah, Bencilah Kami!

Jika Kami Taat kepada Allah maka Cintailah Kami, tapi Jika Kami Durhaka kepada-Nya, Bencilah Kami! Suatu hari seorang laki-laki mendatangi Al-Hasan Al Mutsanna. Entah mengapa, laki-laki itu memuji ahlul bait secara berlebihan. Mendengar sanjungan seperti itu, Al-Hasan Al-Mutsanna langsung marah, “Apa-apaan kalian ini! Cintailah kami karena Allah. Jika kami taat kepada Allah maka cintailah kami,

Celaan Syiah Terhadap Sahabat Adalah Sebuah Celaan Terhadap Rasulullah

Celaan Syiah Terhadap Sahabat Adalah Sebuah Celaan Terhadap Rasulullah

Sudah diketahui secara mutawatir yang tidak sama lagi oleh orang awam dan terpelajar bahwa Abu Bakar, Umar dan Ursman radhiyallahu ‘anhum memiliki keistimewaan yang besar di sisi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan mereka adalah sahabat yang paling dekat dengan beliau. Beliau telah menjalin ikatan keluarga dengan mereka lewat pernikahan. Beliau mencintai dan memuji mereka.


Ali bin Abi Thalib Pernah Membakar Orang-Orang yang Menyatakan bahwa Ali adalah Tuhan

Ali bin Abi Thalib Pernah Membakar Orang-Orang yang Menyatakan bahwa Ali adalah Tuhan

Inilah yang dikatakan oleh tokoh golongan ekstrim Syi’ah Rafidhah, Abdullah bin Saba’ dimana ia datang kepada Ali bin Abi Thalib dan berkata kepadanya, “Engkau adalah Allah yang sebenarnya.” Ali radhiyallahu ‘anhu tidak rela ada orang yang mendudukkannya leih dari kedudukannya yang sebenarnya, bahkan dengan kearifan, keadilan, ilmu dan pengetahuannya Ali radhiyallahu ‘anhu menyatakan di atas

Menurut Syiah: Ziarah ke Kuburan Para Imam Lebih Utama Dari Haji ke Baitullah

Menurut Syiah: Ziarah ke Kuburan Para Imam Lebih Utama Dari Haji ke Baitullah

Ulama-ulama Syiah berkeyakinan bahwa berhaji ke makam para imam lebih agung daripada menunaikan rukun Islam yang kelima (berhaji ke Baitullah). Ini merupakan bentuk berlebih-lebihan terhadap imam Ahlul Bait setelah mereka wafat. Para ulama Syiah membuat riwayat-riwayat palsu yang menyebutkan pahala yang seperti khayalan bagi orang muslim yang berziarah ke makam para imam. Dan banyaknya riwayat

Antara Syiah, Yahudi dan Nashrani

Antara Syiah, Yahudi dan Nashrani

Ukhti salihah, Ukhti pernah mendengar kata syiah? Syiah Rafidhah, Syiah Ja’fariyyah, Syiah Itsna Asyariyyah,  Syiah Imamiyyah sejatinya nama-nama yang menunjukkan satu sekte yang menyeru kepada kesesatan, kebid’ahan, kedustaan, kedzaliman, mengkultuskan Ali radhiallahu’nahu dan ahlul bait Nabi shallallahu’alaihi wasallam dengan kecintaan yang melampui batas. Lalu apa hubungannya dengan Yahudi? Abdullah bin Saba’, pencetus lahirnya sekte Syiah