Posts Tagged: Tawakal

Yang akan Berhasil, Bermanfaat, dan Langgeng

Yang akan Berhasil, Bermanfaat, dan Langgeng

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, Bila seseorang berusaha mengerjakan sesuatu tanpa (bergantung kepada) pertolongan Allah, dia tak akan mampu menyelesaikannya. Karena “la hawla wa la quwwata illa billah”, tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Bila seseorang mengerjakan sesuatu bukan karena Allah, pekerjaan itu tak ‘kan bermanfaat, tidak pula ‘kan langgeng. Sumber: At-Tadmuriyyah, hlm.

Apa Arti Tawakkal?

Apa Arti Tawakkal?

Para ulama mendefinisikan bahwa tawakkal adalah benar-benar bersandar kepada Allah dalam hal pemberian manfaat dan menolak keburukan disertai rasa percaya penuh kepada Allah ta’ala dan menjalankan sebab yang dibenarkan syari’at. Benar benar bersandar maksudnya bersandar kepada Allah secara murni, dimana Anda tidak meminta kecuali kepada Allah, tidak memohon pertolongan kecuali kepada Allah, tidak berharap kecuali

Anakku, Dengarlah Wasiat Nabimu

Anakku, Dengarlah Wasiat Nabimu

Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma dia berkata “Suatu hari saya pernah membonceng di belakang Nabi shallallahu ‘alaihi wa alaihi wa sallam, lalu beliau berkata: “Nak, aku akan mengajarimu beberapa kalimat.” احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ “Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu.” Kerjakan perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangan-Nya, pasti Allah akan menjagamu di dunia dan akhirat. احْفَظِ اللهَ